PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE

Geodeta Powiatowy po otrzymaniu pisma z zarzutami do protokołu z weryfikacji wystąpiła do Głównego Geodety Kraju o stanowisko w tej sprawie, a wszelkie czynności zawiesiła do czasu uzyskania stanowiska. Ponieważ wszelkie terminy zostały przekroczone wystąpiłem o pomoc do OZZG. O postępach w tej sprawie będę informował.