PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE c.d. +2

3 sierpnia b.r. po upływie 19 dni od zakończenia i przekazania operatu a 7 dni od daty kiedy powinna się odbyć II weryfikacja,
Geodeta Powiatowa skierowała do mnie maila o treści:

Dzień dobry .
W związku z otrzymanym stanowiskiem w sprawie prawidłowości sporządzania protokołu z wyznaczania i utrwalania punktów granicznych , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną rozpatrzone pozytywnie niezwłocznie , przy uwzględnieniu uzupełnienia treści w sprawozdaniu technicznym , iż podjęte czynności z wyznaczania znaków granicznych z jednoczesnym utrwaleniem na gruncie są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych . W załączeniu przesyłam stanowisko Geodety Kraju .
Z poważaniem
Geodeta Powiatowy
Marlena Cwojdzińska