PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE c.d.

Chronologicznie informując o wynikach weryfikacji mojego operatu z mapy d/c projektowych + wyznaczenie punktów granicznych z utrwaleniem, który przekazałem 15 lipca br. to bieg zdarzeń był następujący.

W odpowiedzi na przekazanie operatu 18 lipca b.r. PODGiK w Wolsztynie przesłał negatywny protokół weryfikacji. W tym samy dniu złożyłem częściowe zastrzeżenia do ustaleń tego protokołu oraz złożyłem powtórne zawiadomienie o zakończeniu pracy wraz z częściowo poprawionym operatem.

27 lipca upłynął termin na powtórną weryfikację, co było niezbywalnym obowiązkiem Starosty Wolsztyńskiego. Dlatego wystąpiłem o pomoc do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów.

Tego samego 27 lipca zamiast protokołu z weryfikacji, Geodeta Powiatowa przesłała do mnie maila o treści:

Dzień dobry .
W związku z pismem z dnia 2022-07-18 dot. ustosunkowania się do protokołu weryfikacyjnego GK. 6641.1360.2022 , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną rozpatrzone niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska wydanego przez Głównego Geodety Kraju . Za niedogodności , z góry przepraszam .
Z poważaniem
Geodeta Powiatowy
Marlena Cwojdzińska”