PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE c.d. +2

3 sierpnia b.r. po upływie 19 dni od zakończenia i przekazania operatu a 7 dni od daty kiedy powinna się odbyć II weryfikacja,
Geodeta Powiatowa skierowała do mnie maila o treści:

Dzień dobry .
W związku z otrzymanym stanowiskiem w sprawie prawidłowości sporządzania protokołu z wyznaczania i utrwalania punktów granicznych , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną rozpatrzone pozytywnie niezwłocznie , przy uwzględnieniu uzupełnienia treści w sprawozdaniu technicznym , iż podjęte czynności z wyznaczania znaków granicznych z jednoczesnym utrwaleniem na gruncie są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych . W załączeniu przesyłam stanowisko Geodety Kraju .
Z poważaniem
Geodeta Powiatowy
Marlena Cwojdzińska

PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE c.d.

Chronologicznie informując o wynikach weryfikacji mojego operatu z mapy d/c projektowych + wyznaczenie punktów granicznych z utrwaleniem, który przekazałem 15 lipca br. to bieg zdarzeń był następujący.

W odpowiedzi na przekazanie operatu 18 lipca b.r. PODGiK w Wolsztynie przesłał negatywny protokół weryfikacji. W tym samy dniu złożyłem częściowe zastrzeżenia do ustaleń tego protokołu oraz złożyłem powtórne zawiadomienie o zakończeniu pracy wraz z częściowo poprawionym operatem.

27 lipca upłynął termin na powtórną weryfikację, co było niezbywalnym obowiązkiem Starosty Wolsztyńskiego. Dlatego wystąpiłem o pomoc do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów.

Tego samego 27 lipca zamiast protokołu z weryfikacji, Geodeta Powiatowa przesłała do mnie maila o treści:

Dzień dobry .
W związku z pismem z dnia 2022-07-18 dot. ustosunkowania się do protokołu weryfikacyjnego GK. 6641.1360.2022 , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną rozpatrzone niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska wydanego przez Głównego Geodety Kraju . Za niedogodności , z góry przepraszam .
Z poważaniem
Geodeta Powiatowy
Marlena Cwojdzińska”

PROBLEMY Z GP W WOLSZTYNIE

Geodeta Powiatowy po otrzymaniu pisma z zarzutami do protokołu z weryfikacji wystąpiła do Głównego Geodety Kraju o stanowisko w tej sprawie, a wszelkie czynności zawiesiła do czasu uzyskania stanowiska. Ponieważ wszelkie terminy zostały przekroczone wystąpiłem o pomoc do OZZG. O postępach w tej sprawie będę informował.

Przydatne informacje!

Program GUGiK PDF świetnie kompresuje pliki.

GEOPORTAL.GOV.PL – 20.07.2022 Aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

„Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nakłada obowiązek niezwłocznego przetworzenia poszczególnych materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, do jednego dokumentu elektronicznego i zapisanego w formacie PDF (§7).”

„W związku z powyższym, a także w odpowiedzi na zgłaszane m.in. podczas konsultacji publicznych ww. rozporządzenia problemy związane z łączeniem dokumentów operatu technicznego w jeden dokument elektroniczny, GUGiK przeprowadził postępowanie pn. „Konkurs na aplikację do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF”, w ramach którego nagrodzono 2 prace konkursowe.”

Filmy prezentujące zwycięskie aplikacje na kanale YouTube:

Prezentacja aplikacji PDF Merge – https://www.youtube.com/watch?v=xTYC9dG2IG4

Prezentacja aplikacji GUGiK PDF – https://www.youtube.com/watch?v=SVRDy9w1HM4