Przydatne informacje!

Program GUGiK PDF świetnie kompresuje pliki.

GEOPORTAL.GOV.PL – 20.07.2022 Aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

„Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nakłada obowiązek niezwłocznego przetworzenia poszczególnych materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, do jednego dokumentu elektronicznego i zapisanego w formacie PDF (§7).”

„W związku z powyższym, a także w odpowiedzi na zgłaszane m.in. podczas konsultacji publicznych ww. rozporządzenia problemy związane z łączeniem dokumentów operatu technicznego w jeden dokument elektroniczny, GUGiK przeprowadził postępowanie pn. „Konkurs na aplikację do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF”, w ramach którego nagrodzono 2 prace konkursowe.”

Filmy prezentujące zwycięskie aplikacje na kanale YouTube:

Prezentacja aplikacji PDF Merge – https://www.youtube.com/watch?v=xTYC9dG2IG4

Prezentacja aplikacji GUGiK PDF – https://www.youtube.com/watch?v=SVRDy9w1HM4