Informacje

Wszelką działalność mierniczo – geodezyjną prowadzę z zakresów geodezyjnych uprawnień nr 1 i nr 2 w powiatach wschowskim, wolsztyńskim i leszczyńskim.